Ακύρωση Παραγγελίας

Δικαίωμα υπαναχώρησης για τους καταναλωτές

Αυτή η πολιτική ακύρωσης πρέπει να διαβιβάζεται με κάθε παραγγελία, ανεξάρτητα από το αν υπάρχει δικαίωμα υπαναχώρησης ή όχι.

Η πολιτική ακύρωσης πρέπει να εμφανίζεται στο site αναγκαστικά στο κάτω μέρος της σελίδας και δεν μπορεί να αποτελεί μέρος των όρων και προϋποθέσεων.

Οι καταναλωτές δικαιούνται δικαίωμα υπαναχώρησης σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους, και σύμφωνα με τους οποίους ο καταναλωτής είναι οποιοδήποτε πρόσωπο που συνάπτει νομική συναλλαγή για σκοπούς που δεν είναι κατά κύριο λόγο ούτε εμπορικές ούτε αυτοαπασχολούμενος:

Ακύρωση

Έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε από την παρούσα σύμβαση εντός δεκατεσσάρων ημερών χωρίς να δώσετε κανένα λόγο.

Η περίοδος ανάκλησης είναι δεκατέσσερις ημέρες από την ημέρα κατά την οποία εσείς ή τρίτος που ονομάσατε εσείς, ο οποίος δεν είναι ο μεταφορέας, έχει ή έχει λάβει τα τελευταία αγαθά.

Για να ασκήσετε το δικαίωμά σας υπαναχώρησης, πρέπει να μας δηλώσετε με σαφή δήλωση (π.χ., με την εξής διεύθυνση: Christian Artesio, 4ο χιλιόμετρο δράμας καβάλας, 66100 δράμα, Τηλέφωνο: 2521035533, E-mail: info@christianartesio.gr) επιστολή που αποστέλλεται με ταχυδρομείο, φαξ ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) σχετικά με την απόφασή σας να ακυρώσετε αυτήν τη σύμβαση. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συνημμένη φόρμα απόσυρσης.

Προκειμένου να διατηρηθεί η περίοδος ακύρωσης, αρκεί να στείλετε την κοινοποίηση της άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης πριν από τη λήξη της προθεσμίας υπαναχώρησης.

Κατεβάστε και εκτυπώστε την φόρμα ακύρωσης παραγγελίας

https://www.christianartesio.gr/pdf/akyrosi-paraggelias.pdf

Συνέπειες της ακύρωσης

Εάν αποσύρετε από αυτήν τη Συμφωνία, επιλέξαμε όλες τις πληρωμές που λάβαμε από εσάς, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής (εκτός από το πρόσθετο κόστος που προκύπτει από την επιλογή διαφορετικής μεθόδου παράδοσης από την πιο ευνοϊκή τυποποιημένη παράδοση που προσφέρουμε πρέπει να επιστρέψετε αμέσως και το αργότερο εντός δεκατεσσάρων ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία μας έχει φτάσει η κοινοποίηση της ανάκλησής σας. Για αυτήν την αποπληρωμή, χρησιμοποιούμε τα ίδια μέσα πληρωμής που χρησιμοποιήσατε στην αρχική συναλλαγή, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά μαζί σας. Σε καμία περίπτωση δεν θα χρεωθείτε για αυτά τα τέλη αποπληρωμής.

Μπορούμε να αρνηθούμε την αποπληρωμή μέχρι να λάβουμε τα προϊόντα πίσω ή μέχρι να προσκομίσετε την απόδειξη ότι έχετε επιστρέψει τα εμπορεύματα, όποιο από τα δύο είναι νωρίτερα.

Πρέπει να μας επιστρέψετε τα προϊόντα αμέσως και οπωσδήποτε όχι αργότερα από δεκατέσσερις ημέρες από την ημερομηνία κατά την οποία μας γνωστοποιήσατε την ακύρωση της παρούσας σύμβασης. Η προθεσμία πληρούται εάν αποστείλετε τα εμπορεύματα πριν από την προθεσμία των δεκατεσσάρων ημερών. Φέρετε τα άμεσα έξοδα επιστροφής των αγαθών.

Πρέπει να πληρώσετε μόνο για πιθανή απώλεια αξίας των αγαθών, εάν αυτή η απώλεια αξίας οφείλεται σε χειρισμό που δεν είναι απαραίτητος για την εξέταση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών.

Σημείωση σχετικά με την πρόωρη λήξη του δικαιώματος υπαναχώρησης

Το δικαίωμα έκπτωσης λήγει πρόωρα στις συμβάσεις για την παράδοση σφραγισμένων προϊόντων, τα οποία δεν είναι κατάλληλα για επιστροφή για λόγους προστασίας της υγείας ή υγιεινής εάν η σφραγίδα τους έχει αφαιρεθεί μετά την παράδοση.

Έντυπο υπαναχώρησης

Αν θέλετε να ανακαλέσετε τη σύμβαση, συμπληρώστε αυτή τη φόρμα και στείλτε την στη διεύθυνση:

 

CHRISTIAN ARTESIO Μον. ΙΚΕ

4ο χλμ Δράμας-Καβάλας

66100 δράμα

E-Mail: info@christianartesio.gr

 

 

Εγώ/ εμείς (*) ανακαλούμε τη σύμβαση που συνήψαμε εγώ / εμείς (*) για την αγορά των ακόλουθων προϊόντων (*) / την παροχή της ακόλουθης υπηρεσίας (*)

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

  • Παραγγελίες στις (*) / παραλήφθηκαν στις (*): _____________________________________
  • Όνομα του καταναλωτή: _____________________________________
  • Διεύθυνση του καταναλωτή: _____________________________________

 

___________________________________________________

Υπογραφή του (των) καταναλωτή (-ών) (μόνο όταν κοινοποιείται σε χαρτί)

 

__________________

ημερομηνία

 

(*) Διαγράψτε κατά περίπτωση.

Μάθετε πρώτοι για τις προσφορές μας

Εγγραφείτε στο newsletter για να λαμβάνετε πρώτοι τα νέα και τις προσφορές μας